U DÖNÜŞÜ ne demek? U Dönüşü nedir?

u dönüşü

1. isim Yüz seksen derecelik bir dönüş
2. Herhangi bir konuya ait düşüncelerini tamamen değiştirmiş olma durumu
- TDK