TÜRKLEŞTIRMEK ne demek? Türkleştirmek nedir?

türkleştirmek

-i Türk dilini ve Türklüğü benimsetmek, Türkleşmesini sağlamak
- TDK