ILERICILIK ne demek? Ilericilik nedir?

ilericilik

isim İlerici olma durumu, terakkiperverlik
- TDK