IKILEŞMEK ne demek? Ikileşmek nedir?

ikileşmek

nsz Sayısı ikiye çıkmakBaşı ikiye ayırırlardı, bu sefer de baş ikileşirdi. - T. Buğra
- TDK