ÇÖZÜMLEMELI ne demek? Çözümlemeli nedir?

çözümlemeli

sıfat Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, çözümsel, tahlilî, analitik
- TDK