BALIK BILIMI ne demek? Balık Bilimi nedir?

balık bilimi

isim Su ürünleri araştırmalarında özellikle balıklar sınıfını inceleyen bilim
- TDK