ZURNACININ KARŞISINDA LIMON YEMEK GIBI ne demek? Zurnacının Karşısında Limon Yemek Gibi nedir?

zurnacının karşısında limon yemek gibi

birinin zihni çelinip işini göremeyecek duruma getirildiği anlatılırken söylenen bir sözKızları kendi başına bırakırsan ya davulcuya ya da zurnacıya giderler. - S. Kocagöz
- TDK