ZÜPPE ne demek? Züppe nedir?

züppe

1. sıfat Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçanTuhaf, züppe bir muhit içine düştüm, diyordu. - S. F. Abasıyanık
2. Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen, snopOnlara göre ben sözde züppenin, cakacının biriyim. - N. Hikmet
- TDK