ZÜĞÜRTLÜK ne demek? Züğürtlük nedir?

züğürtlük

isim Parasızlık, parasız kalma durumu, meteliksizlik
- TDK