ZÜĞÜRT TESELLISI ne demek? Züğürt Tesellisi nedir?

züğürt tesellisi

isim Kötü sonuçlanmış bir işte, çok önemsiz iyi bir yan bularak sevinmeBu da züğürt tesellisi gibi bir şey. - H. R. Gürpınar
- TDK