ZIRTAPOZLUK ne demek? Zırtapozluk nedir?

zırtapozluk

isim ZıpırlıkYapmadığı zırtapozluk kalmadı. - F. Celâlettin
- TDK