ZIRLATMAK ne demek? Zırlatmak nedir?

zırlatmak

-i Zırlamasına sebep olmak
- TDK