ZIRILDAMAK ne demek? Zırıldamak nedir?

zırıldamak

1. nsz Durmaksızın söylenerek hoşnutsuzluğunu açığa vurmakHerif yine zırıldayıp duruyor.
2. Sürekli ağlamak
- TDK