ZIPPADAK ne demek? Zıppadak nedir?

zıppadak

zarf Beklenilmeyen, uygun olmayan bir sıradaZıppadak içeri giriverdi.
- TDK