ZIPÇIKTI ne demek? Zıpçıktı nedir?

zıpçıktı

1. isim Görgüsüz, fırsatçı kimseBu kadar milyon nasıl olur da bu eğlenceler zıpçıktısına milyonlar yağdırır? - F. R. Atay
2. sıfat TürediBu devir kâtipliğin itibardan düştüğü devirdir; halk arasında sünepe kâtip, zıpçıktı kâtip gibi tabirler kullanılır. - R. H. Karay
- TDK