ZIP ZIP ne demek? Zıp Zıp nedir?

zıp zıp

zarf Çok sevinmek anlamındaki zıp zıp zıplamak deyiminde geçen bir söz
- TDK