ZINGIRTI ne demek? Zıngırtı nedir?

zıngırtı

isim Zangırdama sırasında çıkan sesin adı
- TDK