ZINDIK ne demek? Zındık nedir?

zındık

sıfat Tanrı'ya ve ahirete inanmayan (kimse)Nazarında herkes zındıktı, hırsızdı, yalancıydı. - Ö. Seyfettin
- TDK