ZINDE ne demek? Zinde nedir?

zinde

sıfat Dinç, canlı, diri, sağlamGerçi bıyıkları kırlaşmış ise de vücudu zinde. - M. Ş. Esendal
- TDK