ZIHLAMAK ne demek? Zıhlamak nedir?

zıhlamak

-i Kenarına zıh geçirmek
- TDK