ZIDDIYET ne demek? Zıddiyet nedir?

zıddiyet

1. isim KarşıtlıkSasanlılarla İran'ın Üsküdar'a kadar gelişi ve Filistin'e kadar yürüyüşü bu zıddiyetin son haddini gösterir. - Y. K. Beyatlı
2. Geçimsizlik, çekemezlik, birbini sevmeme
- TDK