ZEMINLIK ne demek? Zeminlik nedir?

zeminlik

isim Yer altı barınağı
- TDK