ZEKÂT ne demek? Zekât nedir?

zekât

isim, din b. (***) Zenginlerin sahip olduğu mal ve paranın kırkta birinin dağıtılmasını öngören, İslam'ın beş şartından biriAbus çehreli bir adamın ne namazı ne niyazı ne zekâtı ne orucu makbuldür. - Ö. Seyfettin
- TDK