ZAMAN BELIRTECI ne demek? Zaman Belirteci nedir?

zaman belirteci

isim, dil bilgisi Zaman zarfı
- TDK