YÜZYILLIK ne demek? Yüzyıllık nedir?

yüzyıllık

sıfat Yaklaşık olarak sürerliği yüzyıl olan, asırlıkSanki yüzyıllık bir uykudan uyanan bekçi, yerinden doğrulup çevresine bakınca kendisini uyandıran kişiyi göremedi. - İ. O. Anar
- TDK