YÜZÜNÜN DERISI KALIN ne demek? Yüzünün Derisi Kalın nedir?

yüzünün derisi kalın

utanması, arlanması olmayanBir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. - S. F. Abasıyanık
- TDK