YÜZÜNÜ ŞEYTAN GÖRSÜN ne demek? Yüzünü Şeytan Görsün nedir?

yüzünü şeytan görsün

sevilmeyen bir kimseye karşı duyulan nefreti belirtmek için kullanılan bir sözBir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. - S. F. Abasıyanık
- TDK