YÜZÜNE TÜKÜRSELER YAĞMUR YAĞIYOR SANIR ne demek? Yüzüne Tükürseler Yağmur Yağıyor Sanır nedir?

yüzüne tükürseler yağmur yağıyor sanır

çok arsız ve onursuz kimseler için kullanılan bir sözBir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. - S. F. Abasıyanık
- TDK