YÜZÜNE KARŞI ne demek? Yüzüne Karşı nedir?

yüzüne karşı

bir kimsenin kendi önünde ve ondan çekinmedenBir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. - S. F. Abasıyanık
- TDK