YÜZÜNE DURAMAMAK ne demek? Yüzüne Duramamak nedir?

yüzüne duramamak

dayanamamak, bir isteğe hayır diyememek, kıramamakBir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. - S. F. Abasıyanık
- TDK