YÜZÜNDEN OKUMAK ne demek? Yüzünden Okumak nedir?

yüzünden okumak

1. ezbere değil, yazılmış kâğıttan okumakBir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. - S. F. Abasıyanık
2. herhangi bir durumu yüzünden anlamakSuyun yüzünde.
- TDK