YUTMAK ne demek? Yutmak nedir?

yutmak

1. -i Ağızda bulunan bir şeyi yutağa geçirmek
2. Tam ve doğru söylememekBazı heceleri yutuyor.
3. İnanmak, aldanmak, kanmakBize numara yapma, yutacak enayi değiliz. - S. M. Alus
4. Söylemek istediği bir sözü kendini tutarak söylememek
5. İyice, eksiksiz olarak öğrenmekBazen üçer yüz sayfalık iki kitabı birden, yirmi dört saat zarfında hatmedip yuttuğu olurdu. - Y. K. Karaosmanoğlu
6. Işık, ses gücünü, parlaklığını azaltmakDuvarlar bütün ışıkları yutuyor, halkın üstüne bir toprak rengi dökülüyor. - M. Ş. Esendal
7. Dayanıp sesini çıkarmamak, katlanmakBen bu ağır sözleri yutmam.
- TDK