YURTTAŞLIK BILGISI ne demek? Yurttaşlık Bilgisi nedir?

yurttaşlık bilgisi

isim Devlet ve hükûmet kuruluşlarını, yurttaşlık ödev ve haklarını kapsayan bilgi, yurt bilgisi
- TDK