YURTLANDIRMAK ne demek? Yurtlandırmak nedir?

yurtlandırmak

-i Bir kimseye veya bir topluluğa yurt sağlamak, iskân etmek
- TDK