YÜREĞI KATI ne demek? Yüreği Katı nedir?

yüreği katı

sıfat Acınacak durumlar karşısında duygusuz kalabilen (kimse)
- TDK