YÜREĞI KABARMAK ne demek? Yüreği Kabarmak nedir?

yüreği kabarmak

1. içi sıkıntı ile dolup derin soluk alma gereğini duymak
2. midesi bulanmakFazıla Hanım'ın elleri terliyor, yüreği sarsılıyordu. - S. F. Abasıyanık
- TDK