YUMUŞAMA ne demek? Yumuşama nedir?

yumuşama

1. isim Yumuşamak işiYüzünde belli belirsiz bir yumuşama vardı. - Y. Z. Ortaç
2. Dünyada soğuk savaş döneminden sonra stratejik silahların geliştirilmesiyle başlayan siyasal gerginliğin ortadan kaldırılması siyaseti, detant
3. dil bilgisi Sert ünsüzlerin yumuşak ünsüz veya sızıcı ünsüz oluşu, ötümlüleşmeEkmek-e > ekmeğe, kabak-a > kabağa, yurt-a > yurda, borç-a > borca, dip-e > dibe.
- TDK