YUMUŞAK ÜNSÜZ ne demek? Yumuşak Ünsüz nedir?

yumuşak ünsüz

isim, dil bilgisi Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan, titreşimli ses veren ünsüz, titreşimli ünsüz, sürekli ünsüz, ötümlü ünsüz, tonlu ünsüz, sedalı ünsüz: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, v, y, z
- TDK