YUMULMAK ne demek? Yumulmak nedir?

yumulmak

1. nsz Kapanmak, örtülmek
2. Kısılmak, örtülür gibi olmak
3. İki büklüm olmak
4. -e Kendini bir işe istekle vermek, girişmek, saldırmak, atılmak
- TDK