YÜĞRÜK ne demek? Yüğrük nedir?

yüğrük

1. sıfat İyi yürüyen, iyi koşanYüğrüktür bizim atımız - Halk türküsü
2. Çalışkan
3. Çevik, güçlü
- TDK