YOZLUK ne demek? Yozluk nedir?

yozluk

isim Yoz olma durumu, tereddi
- TDK