YONTMAK ne demek? Yontmak nedir?

yontmak

1. -i Bir şeye istenilen biçimi vermek için dış bölümünü keskin bir araçla biçmek, kesmekBoş zamanlarında tahta kaşık, kepçe yontar, geçimini bunları satarak sağlardı. - N. Araz
2. Bir kimsenin azar azar parasını çekmek, birinden para sızdırmakHacı Bey'i yontacak, ondan bir hayli fazla para sızdıracaktı. - E. E. Talu
3. Bir şeyi kendi görüşüne göre değerlendirmek
- TDK