YÖNLENDIRMEK ne demek? Yönlendirmek nedir?

yönlendirmek

-i Bir kimsenin davranış, tutum, yapacağı iş vb. alanlarda izleyeceği yolu göstermek
- TDK