YÖNLENDIRICI ne demek? Yönlendirici nedir?

yönlendirici

1. sıfat İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde bilinçli ve amaçlı olarak etkileyen, manipülatör
2. Yönlendiren, özendiren (kimse veya şey)
- TDK