YÖNELME DURUMU ne demek? Yönelme Durumu nedir?

yönelme durumu

isim, dil bilgisi Ad soyundan bir sözü yönelme kavramıyla fiile veya bir edata bağlayan -a / -e ekiyle kurulan durum, yönelme hâli, datif: yol-a, ev-e (kadar), kapı-y-a (bakmak), bahçe-y-e vb
- TDK