YOLSUZ ne demek? Yolsuz nedir?

yolsuz

1. sıfat Yolu olmayanBu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız. - F. R. Atay
2. Yavaş giden (taşıt)Bu gemi yolsuzdur.
3. Kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsızKaymakamın yolsuz icraatı, hususi hayatı hep burada konuşulur, kasabanın olup biten işleri hep burada öğrenilirdi. - R. H. Karay
4. Törelere, toplumun görüşüne aykırı davrananBabam böyle yolsuz bir adam olsaydı anam ne yapardı. - M. Ş. Esendal
5. Parasız, züğürt
- TDK