YOKSUNLUK ne demek? Yoksunluk nedir?

yoksunluk

isim Yoksun olma durumu, mahrumluk, mahrumiyetTürlü yoksunluk içinde küflen küflen ve bir kere olsun ağzını açıp da bir yakınmada, bir sızlanmada bulunmaya cesaret edemez. - Y. K. Karaosmanoğlu
- TDK