YOBAZLAŞMAK ne demek? Yobazlaşmak nedir?

yobazlaşmak

nsz Yobaz duruma gelmek
- TDK