YIYICILIK ne demek? Yiyicilik nedir?

yiyicilik

1. isim Yiyici olma durumu, irtikâp
2. Yiyiciye yakışır davranış
- TDK