YANITLANDIRILMAK ne demek? Yanıtlandırılmak nedir?

yanıtlandırılmak

nsz Cevaplandırılmak
- TDK